window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-40516277-1');

Европейски корпус за солидарност 2021—2027 г.: Първа покана за представяне на предложения в подкрепа на младежки доброволчески дейности

By |2021-04-15T13:13:48+02:00април 15, 2021|Categories: #vdLCommission, Актуално, Конкурси, Новини, Препоръчано|

Европейската комисия публикува първата покана за представяне на предложения в рамките [...]

Европейската комисия отправя покана до всички над 1000 членове на Европейския алианс за чист водород да представят проекти за възобновяеми и нисковъглеродни водородни технологии и решения. Това е важна стъпка в изграждането на портфейл от жизнеспособни инвестиционни проекти за постигане на целите, заложени в Стратегията за използване на водорода за неутрална по отношение на климата Европа. Крайният срок за представяне на проекти е 7 май. На следващото заседание на форума по въпросите на водорода на 17-18 юни ще бъде направен преглед на проектите и ще се предоставят възможности за установяване на контакти. Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: „Чистият водород играе ключова роля в надпреварата за декарбонизация на много сектори от нашата икономика, като същевременно допринася за по-устойчива и конкурентоспособна индустрия на ЕС. Тази покана е важна стъпка напред в работата на Алианса. Това ще помогне за изграждането на портфейл от проекти и за оценка и преодоляване на пропуските и пречките по веригата за създаване на стойност на чистия водород.” Целта на стратегията на ЕС за използване на водорода е да се ускори внедряването на чист водород в Европа. В Стратегията се поставя цел за монтиране на електролизьори със сумарна мощност 6 GW за водород от възобновяеми източници до 2024 г. и на електролизьори за водород от възобновяеми източници със сумарна мощност 40 GW до 2030 г. Основната цел на Европейския алианс за чист водород, стартиран през юли 2020г., е да идентифицира поредица от съществени инвестиционни проекти по веригата на стойността на водорода с оглед на екологичен преход, да създаде пазар за чист водород, допринасящ за растежа и заетостта, и да намали емисиите на парникови газове. Европейският алианс за чист водород обединява промишлеността, националните и местните власти, гражданското общество и други заинтересовани страни. Той е неразривно свързан с веригата за създаване на стойност на водорода, като обхваща водород от възобновяеми източници и водород с ниски въглеродни емисии от производството до пренасянето и приложението в областта на мобилността, промишлеността, енергетиката и отоплението. Шест кръгли маси се провеждат в тематични работни групи, отговорни за оперативната работа на алианса.

By |2021-04-14T12:37:40+02:00април 14, 2021|Categories: #vdLCommission, Актуално, Европейски новини, Новини, Препоръчано|

Европейската комисия предприе стъпки, за да гарантира, че заемите по линия [...]

Европейската комисия стартира събирането на проекти за водородни технологии и решения

By |2021-04-14T12:18:01+02:00април 13, 2021|Categories: #vdLCommission, Актуално, Европейски новини, Новини, Препоръчано|

Европейската комисия отправя покана до всички над 1000 членове на Европейския [...]

Eвропейската комисия предлага освобождаване от ДДС на някои жизненоважни стоки и услуги заради пандемията

By |2021-04-12T12:33:35+02:00април 12, 2021|Categories: #vdLCommission, Актуално, Европейски новини, Новини, Препоръчано|

Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) стоки [...]

Конференция за бъдещето на Европа: Стартиране на гражданската платформа на 19 април

By |2021-04-08T10:40:38+02:00април 8, 2021|Categories: Актуално, Европейски новини, Новини, Препоръчано, Събития|

Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа одобри многоезичната цифрова [...]

Европейската комисия мобилизира 123 млн. евро за научни изследвания и иновации във връзка с вариантите на коронавируса

By |2021-04-07T14:36:37+02:00април 7, 2021|Categories: #vdLCommission, Актуално, Европейски новини, Конкурси, Новини, Препоръчано|

Европейската комисия мобилизира 123 милиона евро от „Хоризонт Европа“ – новата [...]

Европейската комисия започва обществена консултация относно Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA)

By |2021-04-07T15:18:02+02:00април 6, 2021|Categories: #vdLCommission, Актуално, Европейски новини, Новини, Препоръчано|

На 31 март Европейската комисия започна онлайн обществена консултация относно Органа [...]

Победителят в националния етап на Европейската младежка награда „Карл Велики“

By |2021-04-01T10:55:59+02:00март 31, 2021|Categories: Актуално, Европейски новини, Конкурси, Новини, Препоръчано|

  Българският претендент за Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2021 [...]

Go to Top