M. DraghiПредседателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги застава на 17 ноември пред депутатите от икономическата комисия на ЕП, за да коментира развитието на финансовите пазари в ЕС през последните месеци. Очаква се по време на срещата да бъде повдигнат въпросът за различията във финансовите пазари в страните от еврозоната и как това затруднява работата на централната банка. Ще бъде разисквана и политиката относно изискваните обезпечения по кредити към банки.

Кризата в последните години доведе до пазарна фрагментация – увеличените рискове за фалит както на държави, така и на компании, ограничи достъпа им до чуждестранни инвеститори и ги принуди да разчитат за финансиране на техния местен пазар. Така условията на кредитиране в определена страна могат съществено да се различават от тези в друга, което прави по-сложно провеждането на единна парична политика от ЕЦБ за цялата еврозона.

Когато централните банки предоставят заеми на търговски банки, те изискват наличието на обезпечение. Колкото по-трудно е да се продаде предлаганото обезпечение, толкова по-голямо трябва да е то. Рискът от загуби при реализацията на обезпечение се поделя на европейско ниво от централните банки в еврозоната. В случаи, когато търговските банки са затруднени да предложат адекватно обезпечение, съответната национална банка може да предостави кредит, но тогава само тя носи риска.

Изслушването в икономическата комисия е част от редовния диалог относно паричната политика, който депутатите провеждат с ЕЦБ на всеки три месеца. Целта на дискусиите е да гарантират прозрачността и отчетността в действията на централната банка. Г-н Драги ще говори и в ролята си на председател на Европейския съвет за системен риск – орган, който следи за натрупването на рискове за финансовата стабилност на ЕС.

ЕП