Cigarette | CigaretteВ сряда мнозинство от евродепутати призова Европейската комисия да не подновява споразуменията на ЕС за борба с контрабандата и фалшифицирането на цигари с Филип Морис Интернешънъл (PMI). Сделката изтича през юли 2016 г. Вместо това трябва да се използват европейски и международни законодателни инструменти за борба с контрабандата.

Евродепутатите отбелязват неуспеха на споразумението в намаляването на контрабандата, тъй като рязко увеличение в продажбите на незаконни, немаркирани цигари, известни като „евтини бели“ цигари, моментално е запълнило вакуума.

По силата на този вид споразумения четирите най-големи тютюнопроизводители приеха да платят на ЕС и неговите държави членки общо 2.15 млрд. долара в замяна на спиране на съдебни производства срещу тях за възстановяване на мита, изгубени заради незаконна търговия с цигари. Компаниите също така се съгласиха активно да се борят с контрабандата и фалшифицирането на тютюневи изделия.

Евродепутатите отбелязват, че незаконната търговия с тютюневи изделия и в частност контрабандата на фалшиви цигари, все още води до загуби от повече от 10 млрд. евро на година за ЕС и неговите държави членки. Тези загуби са от нереализирани мита, ДДС и акцизи.

Друга тревога е, че според тези споразумения годишните плащания от страна на тютюнопроизводителите допринасят за финансирането на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това би могло да доведе до конфликт на интереси.

Вместо да се подновяват тези споразумения, евродепутатите смятат, че държавите членки трябва да концентрират усилията си върху прилагането на Директивата за тютюна от 2014 г. Тя предвижда по-ефективен набор от инструменти като интероперативни системи за проследяване на цигарите на ниво ЕС, който трябва да влезе в сила през 2019 г. Държавите членки трябва и да ратифицират протокола към Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО, която прави същото в международен план.

Евродепутатите наблягат на задължението на страните по протокола на СЗО да защитават своите политики за обществено здраве от интересите на тютюнопроизводителите и забраната за делегиране на свързани задължения на тази индустрия.

За да се покрие времето до влизането в сила на всички разпоредби на Директивата за тютюна, евродепутатите призовават Комисията да изготви нови, допълнителни правила относно „евтините бели“ цигари, за проследяване на тютюневите продукти на PMI и да предприеме правни действия срещу незаконни изземания на последните.