© Copyright European Commission 2020

© Copyright European Commission 2020

Европейската комисия представя три незабавни инициативи за изпълнение на Стратегията за Съюза на сигурност: стратегия на ЕС за по-ефективна борба със сексуалното насилие над деца, нова програма и план за действие на ЕС относно наркотиците и план за действие на ЕС относно трафика на огнестрелни оръжия.

Новата стратегия за борба със сексуалното насилие над деца в онлайн пространството и извън него има за цел да се допълнят и усъвършенстват съществуващите дейности на ЕС за защита на децата от сексуално насилие и да се преодолеят новите предизвикателства, като напр. непредвидимите рискове на криптирането от край до край. Стратегията предлага няколко инициативи през периода 2020—2025 г., които са съсредоточени върху:

 • по-доброто координиране чрез незабавно стартиране на проучване въз връзка с евентуалното създаване на нов европейски център за борба със сексуалното насилие над деца.
 • превенцията
 • солидна правна уредба
 • укрепване на правоприлаганетов т.ч. център и лаборатория за иновации, които ще бъдат създадени от Европол.

Новата програма и план за действие на ЕС относно наркотиците за периода 2021—2025 г. определят политическа рамка и приоритети за действие за следващите пет години и съдържат няколко стратегически приоритета. Основният акцент на програмата ще бъде:

 • мерки за засилване на сигурността;
 • по-голяма превенция, и
 • справяне с вредите, свързани с употребата на наркотици.

Новият план за действие относно трафика на огнестрелни оръжия е съсредоточен върху четири приоритета:

 • заздравяване на правната уредба;
 • подобряване на осведомеността за заплахата;
 • по-строго правоприлагане;
 • засилване на международното сътрудничество.

Приетите инициативи са част от Стратегията за Съюза на сигурност. Целта е да се създаде мултидисциплиниран, координиран и интегриран подход към сигурността.

За повече информация

Относно борбата със сексуалното насилие над деца:

Относно борбата с незаконните наркотици:

Относно борбата с трафика на огнестрелни оръжия: