Европейската комисия създава Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), за да се предотвратяват и идентифицират извънредни здравни ситуации и да се реагира бързо на появата им. Благодарение на HERA ще можем да предвиждаме заплахи и потенциални здравни кризи чрез събиране на данни и изграждане на необходимия капацитет за реакция. Когато се озовем в извънредна ситуация, HERA ще подсигури разработването, производството и разпространението на лекарства, ваксини и други медицински мерки за противодействие (например ръкавици и маски), за които имаше най-остър недостиг по време на първата фаза от действията при появата на коронавируса.

HERA е основен стълб на Европейския здравен съюз, обявен от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза за 2020 г. Този орган запълва празнина в реакцията и готовността на ЕС при извънредни здравни ситуации.

За да се осигури бързо стартиране на HERA и надграждане на инкубатора HERA, започнат през февруари 2021 г., органът ще бъде създаден като вътрешна структура на Комисията. Той ще заработи напълно в началото на 2022 г. Неговите функции ще бъдат преразглеждани и адаптирани ежегодно до 2025 г., когато ще бъде извършен цялостен преглед.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Информационен документ – Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA)

Въпроси и отговори: Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA)

Уебсайт за Европейския здравен съюз

Мерки на ЕС във връзка с коронавируса