eu semПредставителството на Европейската комисия в България организира представяне на националния доклад за България за 2016 г. включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

Дата:

10/3/2016
Място:
Информационен център на ЕК, ет.2, ул. Г. С. Раковски 124, София

Час: 9:00 – 15:00 ч.

Представителството на Европейската комисия в България организира представяне на Доклада за България относно макроикономическите дисбаланси. Ще бъдат представени основните заключения на Доклада, като също така ще се дискутират предизвикателствата пред финансовия сектор, пазара на труда, социалната сфера и образованието.

Лектори ще бъдат г-н Огнян Златев (Ръковордител на Представителството на ЕК за България), г-нИщван Секели (Директор от Генерална Дирекция „Икономически и финансови въпроси“), г-н Стефан Улсон (Директор от Генерална Дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“), представители на българските власти и др.

Събитието е отворено за граждани.