Отворената покана, с общ бюджет на стойност € 7 600 000, стимулира сътрудничеството между европейски медийни организации с цел подобряване на конкурентоспособността в журналистиката ✏️🎙
🕵️‍♀️ Допустимите кандидати са организации активни в сферата на журналистиката и медиите, упражняващи дейност в следните сектори: печатна и онлайн преса, радио и подкаст предавания, телевизия и др.
✅ Насърчава се изпробването на иновативни бизнес модели, сътрудничества и журналистически формати, както и споделянето на най-добри практики между организациите в сектора ✨
🗃 За да участвате е необходимо да бъде сформиран консорциум от минимум 3 организации от 3 различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.
🗓 Крайният срок за кандидатстване е 26 август 2021г. ⏳
🔍 За повече информация относно целите на конкурса и процеса на кандидатстване, моля посетете нашия сайт: https://bit.ly/2W6MPnK 👈🏻