Каритас Русе търси 16 младежи, които да се включат като млади обучители в проект „Приеми и промени”, в който участват организации от 9 държави – Италия, България, Бразилия, Кабо Верде, Франция, Гърция, Италия,Португалия, Румъния, Испания. Проектът, финансиран от Европейската комисия щепродължи три години, а основната му цел е да повиши осведомеността на младитехора на възраст между 11 и 30 години по отношение на различните форми нанасилие и дискриминация, както и да насърчи тяхното участие в разпространениетона приобщаваща и недискриминационна култура. Кандидатите трябва да отговарят наследните изисквания:

  • Да са на възраст между 18 и 26 години;
  • Да осъществяват активни социални дейности и/или доброволческа работа към местни младежки организации;
  • Да имат специфични интереси по темите, свързани с дискриминацията и насилието;
  • Да бъдат комуникативни и да участват активно в дейностите на проекта през трите години на изпълнение му;
  • Да владеят свободно английски език

Избраните кандидати ще преминат курс на обучение и ще придобият умения и знания за разпространяване на култура на толерантност и приобщаване. Освен това, одобрените кандидати ще имат възможността да участват в обмяна на опит (посещения в Италия, Гърция и Румъния) с други млади обучители от различните държави-участници в проекта. Ако отговаряте на посочените критерии и бихте искали да станете активен участник в дейностите по проекта, присъединете се към нас в борбата с дискриминацията и насилието, като изпратите автобиография на английски език на office@caritas-ruse.bg; до 15. 12.2018.