Съветът на ЕС още не е готов за преговори с ЕП за следващия дългосрочен инвестиционен бюджет на ЕС, ЕП призовава Комисията да подготви план за действие в извънредни ситуации.