act react impactИнформационен център Европа Директно- Русе и Фондация „Европейски институт“ София, съвместно с Русенска художествена галерия и  FECO България организират:

Международен конкурс за карикатура

 Да гласувам или да не гласувам,

 Този път е различно

Конкурсът ще обърне внимание на популяризирането на изборите за Европейски парламент през месец май 2014г. Те дават на гласоподавателите възможността да повлияят върху бъдещия политически курс на Европейския съюз, като изберат 751 членове на Европейския парламент, които да представляват техните интереси през следващите пет години.

Защо тези избори са различни?

Тези избори за Европейски парламент са най-важните досега, тъй като Съюзът търси начин за излизане от икономическата криза и лидерите на ЕС разсъждават каква посока да изберат за бъдещето.

Тези избори не само ще позволят на гласоподавателите да изразят мнение за усилията на лидерите на ЕС за преодоляване на кризата в еврозоната и за плановете за по-тясна икономическа и политическа интеграция; те са също първите избори, откакто Договорът от Лисабон от 2009 г. даде на Европейския парламент редица важни нови правомощия.

Една важна нова промяна, въведена от този Договор, е за пръв път резултатите от изборите за Европейски парламент да се вземат предвид, когато държавите – членки на ЕС, номинират новия председател на Европейската комисия, който ще наследи Жозе Мануел Барозу през есента на 2014г. Новият Парламент трябва да одобри този кандидат: както е постановено в Договора, Парламентът „избира“ председателя на Комисията. Това означава, че сега несъмнено гласоподавателите имат думата за това, кой да поеме управлението на ЕС.

Новото политическо мнозинство, което тези избори ще излъчат, ще формира също европейското законодателство за следващите пет години в редица области – от единния пазар до гражданските свободи. Парламентът – единствената пряко избрана институция на ЕС – вече е централно звено на европейската система на вземане на решения, на равна нога с националните правителства по почти всички законодателни актове на ЕС.

Категория:

І. Карикатура;

Условия за участие:

 1. Допускат се за участие професионалисти и аматьори карикатуристи навършили 18 години;
 2. Всеки участник има право да представи не повече от 3 творби (оригинали) във формат A4-А3;
 3. Карикатурите могат да бъдат цветни и ли черно-бели;
 4. Краен срок за приемане на творбите 15.04.2014г. на адрес:

Информационен център Европа Директно Русе

ул. „Александровка” 26, ет.3

Роял Сити Център п.к. 169

Русе 7000

България

За конкурс Карикатура

 1. Участниците да изпратят кратко СV /автобиография/, както и: три имена, заглавие на работата, адрес и телефон за контакт, адрес на електронна поща.

 2. Жури в състав:
 • Ивайло Цветков- председател на FECO за България, карикатурист на в. Монитор, в. Телеграф и сп. Тема.
 • Валентин Георгиев – председател на представителство на СБХ – Русе, карикатурист, илюстратор, художник;
 • Елена Великова- изкуствовед, директор РХГ

Ще опрeдели следните награди:

І награда – плакет и диплом;

2 специални награди и диплом;

награда на СБХ – Русе

награда на РХГ

награда на FECO България

 

Наградените и селектираните творби ще участват в изложбата в Русенска художествена галерия и ИЦ Европа Директно Русе; Карикатурите няма да се връщат обратно, остават в колекцията на ИЦ Европа Директно Русе. Те ще бъдат включени в изложба, която ще обиколи центровете Европа Директно в България.

 1. Пощенските разходи са за сметка на участниците. Не се заплаща такса за участие в конкурса;
 2. Участието в конкурса се приема като съгласие на автора с настоящите условия.
 3. Желаем успех на всички участници!

Откриване на изложбата:

Май 2014 година, 17.30ч.

Русенска художествена галерия, гр. Русе, ул. „Борисова” №39

Контакти:

Въпросите си по организацията и правилата на конкурса можете да зададете на електронна поща: direct_ruse@europe.bg на екипа на Информационен център Европа Директно Русе или на Валентин Георгиев на електронна поща: valyo1970art@yahoo.com.