Singe_Market_Month_LogoМесецът на Единния пазар се провежда онлайн на http://www.yourideasforeurope.eu/en в продължение на 4 последователни седмици, като всяка седмица се разисква различна тема – работни места, социални права, банки и електронна търговия — на всички 24 езика на ЕС. Интерактивните дебати предлагат на участниците редица начини за взаимодействие със създателите на политики. Те могат да гласуват и коментират предложенията за политиките на граждани, организации и предприятия; да задават въпроси и да обсъждат с комисари, членове на ЕП, експерти на ЕС и национални експерти посредством видео разговори на живо. Петима участника ще бъдат поканени на заключителен дебат с комисар Мишел Барние по Евронюз на 23 октомври в Европейския парламент в Страсбург.
Предстоящи дебати:
  • 7—9 октомври, за банките: Какво може още да се направи, за да се защитят влоговете, да се предотвратят нови финансови кризи, и да се осигури, че банките инвестират в реалната икономика за насърчаването на икономическия растеж?
  • 14—16 октомври, за електронната търговия: Колко лесно е продаването на продукти онлайн, или тяхното купуване и получаване от чужбина като клиент? Колко са защитени данните, които хората обменят в социалните мрежи?
Независими модератори ще обобщят резултатите от тези обсъждания — идеите, които участниците считат, че могат да променят Европа. Те ще бъдат включени и в заключителния доклад, който ще се публикува и може да бъде използван в бъдещата работа на ЕС.
За повече информация