Събитието с тема „Колко близка e политиката за сближаване?“ беше организирано от фондация „Европейски институт“ и Информационен център Europe Direct Русе, в партньорство с факултетите „Бизнес и мениджмънт“ и „Природни науки и образование“ на Русенския университет, и с медийната подкрепа на Арена Медиа. Срещата се проведе на 14 декември, онлайн в платформата ZOOM и беше излъчена и в youtube канала на Европейския институт. За модерацията на събитието се погрижи Цвета Ненова от Арена Медиа.

Ректорът на Русенския университет проф. Белоев откри диалога и припомни, че той бе планиран да се състои на живо през пролетта, но днес, въпреки ограниченията, технологиите позволяват събитието да се проведе при запазване на високото му ниво.

Ангел Беремлийски от Главна дирекция „Регионална политика“ на Европейската Комисия представи работата на дирекцията и Комисията през последните месеци по отношение на бъдещия програмен период и финансовата рамка. Опитът на Община Русе бе споделен от Цветан Йорданов, директор на отдел „Международно сътрудничество и проекти“. Гергана Илиева от БРТПП коментира инициираните и изпълнени проекти в трансграничния регион Румъния – България. Д-р Даниела Йорданова от факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет представи успешно реализирани инициативи представи. Обощение и насоки за новия програмен период направи и арх. Белин Моллов с презентация на тема: “Кохезионната политика на Европейския съюз – възможности и предизвикателства. Планиране и програмиране на Регионалното развитие в България“.

Цел на събитието беше да се повиши информираността за ползите, които политиката на сближаване носи на региона. В онлайн дискусията, продължила над 2 часа, участваха над 50 младежи, експерти и граждани. Медиен партньор на диалога беше Арена Медия.