Кандидатствайте за наградите на Новия европейски Баухаус!
Търсим най-добрите проекти и концепции за устойчиви, приобщаващи и естетически издържани пространства на живот.🏡 10 категории в 2 различни направления:
🇪🇺 Награда за реализирани проекти
🇪🇺 Награда за „изгряващи звезди“ – за концепции и идеи на млади специалисти на възраст до 30 г.
Подробна информация 👉 https://europa.eu/!wm76pv