Градовете от ЕС с население над 50 000 жители са поканени да подадат заявленията си до 8 септември 2016 г. „Достъпен град“ за 2017 г. е европейската награда за градове, които са достъпни за хора с увреждания и възрастни.

Тази година наградите ще бъдат връчени на пет града от ЕС на церемония по време на годишната конференция по повод на Европейския ден на хората с увреждания в Брюксел на 29 ноември 2016 г. Спечелилите градове ще бъдат наградени за техните усилия да направят по-лесен достъпа на хора с увреждания и възрастни до обществени и частни места, като сгради, детски площадки за игра, работна среда, обществен транспорт и комуникационни технологии. Наградата „Достъпен град“ се организира от Европейската комисия съвместно с Европейския форум на хората с увреждания(link is external).

Две специални отличия

В седмото издание на наградата „Достъпен град“ ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, както и две специални отличия:

  • Специалното отличие „достъп до работа“ ще се дава за усилията, положени от градовете, за да се гарантира, че услугите за обществена заетост, както и инициативите от частния сектор, улесняват достъпа до работа и правят информацията относно работните места достъпна за хората с увреждания. Например това могат да бъдат инициативи, които увеличават възможностите за трудова заетост за хора с увреждания чрез подобряване на достъпността на работното място или в транспорта, за да се гарантира достъпът за всяка част от пътуването от дома до работното място.
  • Специалното отличие „достъпни интелигентни градове“ ще е признание за усилията на градовете да гарантират, че са станали „интелигентни“ в приобщаващ план, като в частност гарантират, че техните технологии, потребителски интерфейси и свързани услуги са достъпни за хората с увреждания благодарение на подхода „дизайн за всички“.

80 милиона хора с увреждания

В ЕС има около 80 милиона хора с увреждания. Този брой ще нараства със застаряване на населението на ЕС. Вследствие на това става все по-важно да се създават пространства, в които хората могат да живеят независимо и с достойнство през целия си живот.

От 2010 г. наградата „Достъпен град“ отличава градове за създаването на по-достъпни и приобщаващи среди във всички сфери на живота. През последните шест години над 250 града са кандидатствали за наградата, като са били наградени 33 от тях. Добри примери за проекти се наблюдават всяка поредна година, показвайки нагледно ентусиазма и ангажираността на градовете.

Наградата е част от по-широките усилия на ЕС за създаване на Европа без бариери. Подобрената достъпност съдейства за премахване на многобройните бариери, с които хората с увреждания продължават да се сблъскват в ежедневието си при използването на транспорт, достъпа до информация или воденето на независим живот.

Как да кандидатствам?

Кандидатурите трябва да се направят чрез попълване и подаване на онлайн заявлението за кандидатстване (на английски, френски или немски) не по-късно от 8 септември 2016 г. Ръководни насоки и правилата за участие са налични на всички официални езици на ЕС тук:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_bg.htm

Как се избират кандидатите?

До три града ще бъдат избрани от национално жури във всяка държава въз основа на критериите за оценка, предоставени от Европейската комисия. Тези национални кандидати след това ще бъдат оценени от европейско жури.

За повече информация относно същността на наградата „Достъпен град“:

Наградата „Достъпен град“ дава гласност на много широка гама включени инициативи и политики. От политики за достъпно жилищно настаняване до детски площадки за игра, работни места и информация за обществения транспорт, всеки аспект от градския живот трябва да обърне внимание на променящата се демография.

Конкурсът осигурява златна възможност за обществените органи да разгледат плюсовете и минусите на града си, що се отнася до достъпността, и да предприемат действия за внасяне на подобрения.

Съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания достъпността е един от основните стълбове на Стратегията на Европейския съюз за хората с увреждания за периода 2010–2020 г., която цели създаването на Европа без бариери за всички.

Искате ли проектите на града ви да бъдат представени в следващата брошура на наградата „Достъпен град“? Ако искате да споделите опита си и дейностите си с други градове, прочетете повече за наградата „Достъпен град“ на адрес:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15399&langId=bg

Кои градове спечелиха наградата в предходните години?

В шестото издание Милано (Италия) е победителят за наградата „Достъпен град“ за 2016 г. Висбаден (Германия) получи второто място в знак на признание на усилията за създаване на град, който е достъпен за всичките си жители. Тулуза (Франция) спечели третата награда, както и първоначалното специално отличие за това, че е „Интелигентен град“, поради поетия ангажимент към хората с увреждания и възрастното население на града чрез средствата на технологиите и създаването на оперативна група за тази цел. Васа (Финландия) получи специално отличие за ангажираност във връзка с подобряване на работната среда за възрастното население и за хората с увреждания, а Капошвар (Унгария) получи специално отличие за ангажираност за постигане на подобрения.

В петото издание победителят бе Бурос (Швеция). Хелзинки (Финландия) взе втора награда, а трета наградабе присъдена на Любляна(Словения). Логроньо (Испания) получи специално отличие в категорията за застроена околна среда и обществени пространства, Будапеща (Унгария) получи специално отличие за работата си в сферата на транспорта. Арона (Испания) и Люксембург получиха специално отличие за обществени съоръжения и услуги.

В четвъртото издание победителят за 2014 г. бе Гьотеборг (Швеция). Гренобъл (Франция) взе второто място, Познан (Полша) – третото, а специалните отличия бяха дадени на Белфаст (Обединеното кралство), Дрезден (Германия), Бургос и Малага (Испания).

В третото издание наградата беше дадена на германския град Берлин.  Нант (Франция) и Стокхолм (Швеция) бяха другите два финалиста, като специалните отличия бяха дадени на Памплона (Испания) за застроена околна среда и обществени пространства, Гдиня (Полша) за транспорт и свързаната с него инфраструктура, Билбао (Испания) за информация и комуникации, включително нови технологии, и Талат (Ирландия) за обществено достъпни съоръжения и услуги.

Във второто издание австрийският град Залцбург бе посочен за цялостен победител. Тримата финалисти подгласници бяха Краков (Полша), Марбург (Германия) и Сантандер (Испания). Специалните отличия бяха връчени на Тераса (Испания), Любляна (Словения), Оломoуц (Чешка република) и Гренобъл (Франция).

В първоначалното издание през 2010 г. градът победител бе Авила в Испания. Другите трима финалисти бяха Барселона (Испания), Кьолн (Германия) и Турку (Финландия).