Платеният петмесечен стаж в Европейската комисия (или някои изпълнителни органи и агенции на европейските институции) започва от 01 март или от 01 октомври. Всяка година има около 1300 свободни места.

Ако бъдете избрани ще получите месечна стипендия от около € 1.120 и възстановяване на пътните ви разходи. Може да ви бъде предоставена и здравна застраховка или застраховка злополука.

Като участник в стажантската програма ще получите практически опит в международна и мултикултурна среда. Това може да бъде важно за обогатяване на бъдещата ви кариера.

Стажантската програма е отворена за висшисти, от цял свят, които имат:

  • Минимум бакалавърска образователна степен (най- малко 3 години)
  • Много добро владеене на английски или френски, или немски език (ниво C2 /C1 в съответствие с Общата европейска референтна рамка за езиците);
  • Много добри познания по втори официален език на ЕС (задължително за гражданите на страните от ЕС).

Можете да кандидатствате веднъж на сесия, но толкова пъти, колкото искате, докато не бъдете избран.

Всичко за платения стаж в Европейската комисия можете да намерите ТУК

Kрайният срок за кандидатстване за октомврийската стажантска програма е 31 януари 2017г. 12:00 CET