„Европейски платформи“ дава възможност за финансиране на групи от организации (платформи) в културните сектори, които имат за цел популяризирането на изгряващи европейски таланти в Европа и отвъд 🧑🏻‍🎨💃🏻🌍
👉🏻 Финансирането е насочено към европейски организации, които работят в сферата на културата, изкуството и културното наследство. Creative Europe
Кандидатства се посредством консорциум от една координираща организация (ръководител) и поне още 11 организации членки (партньори) 🤝 Задължително е всяка една от организациите да бъде законно установена в различна държава, участваща в програма „Творческа Европа“. 🇪🇺📍
💶 Общият бюджет на конкурса е €33 000 000. Одобрените проекти могат да получат безвъзмездна помощ до €2 100 000 (80% от общия проектен бюджет).
🗓 Крайният срок за кандидатстване е 29 септември 2021. ⏳
За повече информация, посетете страницата на конкурса: https://bit.ly/3Ce36Yw 👈✨