DigiTraining – Capacity Building for Accessible Heritage е програма, която предоставя професионална подготовка на музеи и институции за културно наследство, които се стремят да интегрират нови технологии в своята структура и дейности.
Проектът #DigiTraining е съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на ЕС и цели да предостави специфична подкрепа на сектора за културно наследство по пътя му към дигитална трансформация 👏🏼 Creative Europe🇪🇺
До 60 организации ангажирани в сферата на културното наследство ще бъдат избрани за безплатно въведение в света на дигиталните технологии и уменията нужни за тяхното управление
Краен срок за кандидатстване: 31 май 2021г.⏳
Подробна информация можете да намерите на сайта на програмата https://digitraining-heritage.eu/ 👈🏻