Българският претендент за Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2021 г. е проектът „Модел Европейски съюз София 2021“.

Всяка година Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ организират конкурс за проекти, реализирани от и за млади хора. Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това от селектираните 27 проекта се определят тримата лауреата на европейската награда.

Проектът „Модел Европейски съюз София 2021“ ще представя България на 14-ото ежегодно издание на общоевропейския конкурс за наградата „Карл Велики“ за младежи за 2021 г. Той представлява образователна симулация на процеса на взимане на решения в Европейския съюз, която цели да популяризира европейските ценности сред младите хора и да създаде платформа за международен младежки обмен.

Модел Европейски съюз София 2021

„Модел Европейски съюз София 2021“ представлява образователна симулация на процеса на вземане на решения в Европейския съюз и цели да насърчава европейските ценности и европейското гражданство сред младите хора и международния младежки обмен, допринасяйки за едно по-информирано и активно гражданско общество. Организационният екип е съставен от младежи от 10 националности. Проектът е насочен към популяризиране на Европейската гражданска инициатива ‒ първият инструмент, който дава възможност на гражданите да участват в законодателния процес на Съюза чрез своите идеи.

Врамките на проекта ще бъдат организирани онлайн работилници, дискусии и кратки информативни лекции на европейски теми, а доброволци ще помогнат на ученици от три български училища да разработят и развият идеи за собствени граждански инициативи и ще изберат една от тях след процес на гласуване, която ще бъде разгърната в законодателно предложение. В края на октомври 2021 г. младежи и доброволци от цяла Европа ще се съберат на 4-дневна среща в София, в която ще имат възможността да направят симулация на законодателния процес по разработеното предложение за гражданска инициатива, влизайки в ролята на различни институционални участници. Програмата включва дискусии, семинари и работилници, развиващи уменията на младите хора  за публично говорене, работа в екип и др. Проектът стартира през декември 2020 г. и се предвижда да приключи в края на 2021 г.

Европейска младежка награда „Карл Велики“

Наградата „Карл Велики“ за младежи, която се организира съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“, се връчва за проекти, чиито създатели са на възраст между 16 и 30 години. Спечелилите проекти трябва да насърчават разбирателството в Европа и света, да подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция; да служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и да предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.

Наградата за най-добър проект е 7 500 евро, втората награда е 5 000 евро, а третата награда е 2 500 евро.

Допълнителна информация