Flooded street ©123RF/European Union–EP

Учени от Междуправителствения комитет по измененията в климата към ООН представиха на 6 ноември два доклада за последиците от промените в климата пред депутати от комисиите по околна среда, развитие и рибарство. Единият доклад е посветен на връзката между промените в климата и селското стопанство, а другият – върху последиците за океаните и ледената покривка.

Климатът и производството на храни

Професор Джим Скеа посочи, че промените в климата засилват ерозията и замърсяването на почвите, от които зависи изхранването на хората. По-доброто управление на земите би могло да допринесе за борбата с климатичните изменения, но трябва да бъде съпроводено с други мерки, заяви той.

Производството, транспортът и преработването на храни отговарят за между една пета и една трета от емисиите на парникови газове, причинени от хората, каза д-р Жан-Франсоа Сусана. В същото време климатичните промени водят до намаляване на реколтите от жито и царевица, което поставя под въпрос наличието на основни храни. Според него проблемът със стабилността на хранителните доставки ще продължи да се усложнява в бъдеще.

Топящ се лед и покачване на морското ниво

Учените предупредиха, че покачването на морското ниво се ускорява вследствие на топенето на ледената обвивка в Гренландия и Антарктика.

Професор Ханс Ото-Пьортнер заяви, че ако нещата продължат по същия начин, морското ниво се очаква да се вдигне с 5 метра до 2300 г. Затоплянето на океаните ще промени също така наличието на кислород и на хранителни вещества, което ще засегне обитателите на моретата и хората, които зависят от тях за препитанието си.

„За да намалим силата на въздействието на климатичните промени, всеки източник на затопляне има значение, всяка година има значение, всеки избор има значение, и, най-важното, политическата и обществената воля имат значение“, заяви проф. Пьортнер.

Междуправителственият комитет за промените в климата е орган под егидата на ООН, който събира данни за промените в климата. През август комитетът представи доклад за промените в климата и сухоземната повърхност, а през септември – за океаните и ледената обвивка. Докладите представят последните заключения на учените преди поредната среща на върха за климата на ООН (COP25) в Мадрид през декември.