logo_cor_en

По време на 104-тата пленарна сесия на Комитета на регионите (КР) на 28 и 29 ноември председателят на КР Рамон Луис Валкарсел и председателят на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Данута Хюбнер обсъдиха заедно новите правила за европейската политика на сближаване за периода 2014-2020 г. След дебат със заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович членовете на КР приеха резолюция, в която представиха политическите си приоритети за 2014 г.

Седмица след като Европейският парламент официално прие новия пакет за политиката на сближаване, членовете на КР обмениха с Данута Хюбнер мнения по окончателното решение. Макар че приемането на новите правила ще позволи на правителствата да започнат да отпускат средства, остават някои спорни въпроси, като например обвързването с макроикономически условия и ограничените ресурси, отпуснати за Европейския социален фонд.

На пленарната сесията бяха обсъдени и основните предизвикателства през 2014 г. Еврокомисар Шефчович представи работната програма на Комисията за 2014 г. и оглави дискусия за ролята на местните и регионалните власти. След това членовете на КР гласуваха резолюция за политическите си приоритети през следващата година със специален акцент върху младежката безработица, прегледа на стратегията за растеж на ЕС и изборите за Европейски парламент през 2014 г.

 www.cor.europa.eu.