work reformЕвропейският комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „От първия ден на моя мандат казвам, че трябва да улесним трудовата мобилност, но това трябва да стане по справедлив начин. С днешното предложение ще бъде създадена ясна, справедлива и лесна за прилагане правна рамка за командироването.“

Цел: улесняване командироването на работници в други държави в условията на лоялна конкуренция и при спазване на правата на работниците, които са наети в една държава членка и изпратени от работодателя си да работят временно в друга.

За кого се отнася: работник, който има трудов договор в родната си страна, но е изпратен от работодателя си на работа в друга държава

2014 г.: 1,92 милиона работници са командировани в ЕС

От 2010 до 2014: 44.4% увеличение на командированите

43.7% от общия брой командировани са командировани в строителния сектор

Средна продължителност на този тип командировки в ЕС: 4 месеца

Кои държави командироват най-много работници: Полша, Германия и Франция

Кои държави приемат най-много командировани: Германия, Франция и Белгия