EP enlargmentПарламентът предлага в своя секретариат няколко варианта за стажове, чрез които предоставя възможност за професионално обучение и за придобиване на повече познания за това какво е Европейският парламент и с какво се занимава.

Стажове за обучение в Европейския парламент

Европейският парламент предлага възможността да участват в стажове за обучение на младежи, които притежават диплома за завършено средно образование (получена преди крайния срок за подаване на заявление за кандидатстване), даваща достъп до университет, или на младежи, следвали висше или техническо образование, което може да се приравни към тази степен. Те са запазени с предимство за млади хора, които трябва да проведат стаж в рамките на: 1) своя курс на обучение в университет или приравнено учебно заведение; 2) професионално обучение на високо равнище, организирано от организация с нестопанска цел (по-специално публични институции или органи); 3) изискване за достъп до правото на упражняване на дадена професия, при представяне на доказателство от тези организации или субекти, които разрешават достъпа до упражняване на дадена професия.

Продължителността на стажовете за обучение е от един до четири месеца с възможност за дерогация. За да кандидатствате за стаж, трябва да отговаряте на условията за прием и да попълните заявлението за кандидатстване онлайн.

Текуща кампания:

(1) Незадължителни стажове за обучение

Период за записване: 1 декември – 1 февруари
Начало на стажа (максимум 4 месеца) : 1 май

(2) Задължителни стажове за обучение

Краен срок на записване: 1 февруари
Начало на стажа: между 1 май и 31 август

Краен срок на записване: 1 юни
Начало на стажа: между 1 септември и 31 декември

Стажове по писмен превод за лица, завършили университет

Тези стажове са предназначени за лица завършили университет или приравнено учебно заведение. Тяхната цел е да позволят обогатяване на познанията, придобити по време на тяхното обучение, и запознаване отблизо с дейността на Европейския съюз и в частност с тази на Европейския парламент. Стажовете по писмен превод се провеждат в Люксембург.
Текуща кампания:

Период за записване: 15 декември – 15 февруари (24:00 ч.)
Начало на стажа: 1 юли

Стажове за обучение по превод

Европейският парламент предлага на кандидатите, които към момента на подаване на кандидатурите вече притежават диплома за завършено средно образование, даваща достъп до университет или имат висше или техническо образование, което може да се приравни към тази степен, възможност за провеждане на стажове с практическа насоченост. Те са предназначени конкретно за кандидати, които трябва да проведат стаж в рамките на своя курс на обучение, при условие че имат навършени 18 години към първия ден от стажа, за който кандидатстват.

Текуща кампания:

Период за записване: 15 декември – 15 февруари (24:00 ч.)
Начало на стажа: 1 април

още по темата