След избора на председател, заместник-председатели и квестори, Европейският парламент гласува за назначаване на членове на своите 22 постоянни комисии.

Броят евродепутати във всяка политическа група в съответната комисия отразява състава на Парламента като цяло.

Всеки комитет сам ще избере по време на януарското си заседание своя председател и до четирима заместник-председатели за период от две и половина години.

Българските евродепутати бяха назначени в следните комисии: