EYD_10Недохранването отнема живота на повече от 3 млн. деца всяка година, а милиони други остават с психически и физически травми за цял живот. Освен това всеки ден една осма от хората страдат от глад, тъй като не могат да намерят или да си позволят достатъчно питателна храна. Гладът и недохранването са пречка за човешкото развитие и могат да причинят конфликти. Когато хората не могат да създават богатство, потенциалът за растеж на тяхната страна намалява. За страните, опитващи се да се изкачат по стълбата на развитието, това е особено тежък удар. Затова е ясно, че трябва да превърнем изхранването на постоянно нарастващото световно население в основен приоритет на развитието.

История на месеца:

Споделяне на плодовете на нашия труд в Кабо Верде

 

В миналото градинарството в Кабо Верде е било важен източник на хранителна и икономическа устойчивост в този беден на ресурси архипелаг. Производството на банани по-специално е давало възможност на местните фермери да си осигурят доходи и е обезпечавало съществуването на местните общности. За нещастие, както казва Нора Силва — ръководител на Националния институт за изследване и развитие на селското стопанство, повечето плантации са загинали поради суша, замърсяване и болести през 90-те години на ХХ век.

В зората на новото хилядолетие перспективите за възстановяване на сектора изглеждат мрачни, а това заплашва поминъка, социално-икономическото развитие и продоволствената сигурност.  „Тези полета някога бяха пълни с бананови дървета, а сега няма нищо“, отбелязва Силва по време на посещение в Санта Крус.

В опит да промени тази тенденция и да стимулира възстановяването на сектора, Европейският съюз финансира създаването на системи за напояване на остров Сантяго. Това довежда до изграждане на големи водни резервоари и инсталиране на силози близо до новите плантации, където мрежа от маркучи може да разпръсква вода на равни интервали.

След като системата е изградена, идва ред на фермери като Жоао С. Ф. от Санта Крус — един от участниците в проекта — да свършат останалата част от работата. Той обработва почвата и засажда млади бананови дръвчета, внесени от Канарските острови и Бразилия в рамките на проекта. След това заедно с работниците си той поддържа и наблюдава насажденията, докато дърветата пораснат достатъчно, за да почнат да дават плод.

Както обяснява Жоао, „основните насаждения, отглеждани в момента в Кабо Верде, са фасулът и царевицата“, използвани за основни ястия в местната кухня като katchupa и feijoada. „Въпреки това“, продължава той, „те се отглеждат трудно поради липсата на дъждовна вода, така че реколта има само веднъж годишно. Предимството на бананите е, че те дават реколта целогодишно, като узряват на всеки четири месеца“.

След като производството на банани е възстановено, Жоао започва да разнообразява отглежданите от него култури, като добавя манго, ананас и захарна тръстика. Това са само някои от множеството култури, произвеждани с помощта на системите за напояване и предоставената техническа подкрепа. Наблизо други фермери отглеждат драконов плод, къпини, малини, макадамия, личи и други плодове. Освен това финансирано от ЕС проучване в сектора на градинарството помага на Жоао да оптимизира производствените си възможности, да гарантира стандарти за високо качество и да прилага стратегии за намаляване на уязвимостта на своите насаждения от болести и за запазване на тяхното дълголетие.

Проектът вече е дал възможност на 178 фермери, 43 от които са жени, да отглеждат свои собствени насаждения. Като помага на Жоао и другите фермери да презасеят полетата и да разширят и управляват насажденията си независимо, програмата улеснява бързото култивиране. „Проектът е много устойчив“, казва посланикът на ЕС Жозе Мануел Пинту Тейшейра, „тъй като младите дръвчета могат да се използват за нови насаждения“.

Възроденото селско стопанство има силен ефект върху развитието на местната икономика и продоволствената сигурност. Въпреки че продукцията на Жоао е предназначена предимно за местните пазари, той е започнал да изнася и за други острови, най-вече за тези, където туризмът е силно развит. „Производственият капацитет и качеството са много високи. Ако продължим така, скоро ще започнем да изнасяме извън Кабо Верде“, обяснява той.

Това нараснало предлагане на местна продукция е от полза и за общностите, тъй като води до понижаване на цените и осигурява основни хранителни вещества. Бананите са особено полезни, тъй като съдържат големи количества фибри и калий. Фибрите, например, помагат за регулиране на храносмилателната система, което смекчава ефекта от дехидратацията в резултат на диария — основна причина за смъртност при бебетата и децата. Водейки до намаляване на крайната бедност, недохранването и детската смъртност, програмата засилва успехите на Кабо Верде по отношение на приноса на страната за постигане на Целите на хилядолетието за развитие.

Нашият труд вече започва да дава плодове и, с оглед на подхода отдолу-нагоре, ползите от това са предимно за фермерите и местните общности. Като се има предвид текущото разработване на нови плантации, значението на проектите за микронапояване за социално-икономическото развитие е очевидно. Тези проекти са олицетворение на ангажимента на ЕС за стимулиране на глобална продоволствена сигурност, устойчива околна среда и приобщаващ растеж. Както възкликва Жоао: „Сега никой не остава гладен, тъй като имаме банани!“

#EYD2015

www.europa.eu/eyd2015/