Регламентът на ЕС относно цифровия сертификат за COVID започва да се прилага oт днес. Това означава, че цифровите сертификати за COVID на гражданите от ЕС и пребиваващите в ЕС вече ще могат да бъдат издавани и проверявани в целия ЕС. 21 държави членки, както и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн вече започнаха да издават сертификати преди днешния краен срок, а пет държави от ЕС започват днес.

Целта на цифровия сертификат на ЕС за COVID е да улесни безопасното и свободното движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19. Всички европейци имат право на свободно движение — включително когато не разполагат със сертификат, но той ще улесни пътуването, като ще помогне на притежателите му да бъдат освободени от ограничения, като например карантина.

Цифровият сертификат на ЕС за COVID ще бъде достъпен за всички и:

  • обхваща направена ваксинация срещу COVID-19, направен тест и преболедуване;
  • е безплатен и достъпен на всички езици на ЕС;
  • е наличен както в цифров формат, така и на хартиен носител;
  • е сигурен и включва цифрово подписан QR код;

Съгласно новите правила държавите членки трябва да се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на цифрови сертификати на ЕС за COVID, освен ако те са пропорционални и необходими за опазване на общественото здраве.

За повече информация

Уебсайт

Информационен документ

Въпроси и отговори (актуализирани)

Нови видеокадри

Видеоклип за цифровото удостоверение на ЕС за COVID

Re-open EU (Повторно отваряне на ЕС)