Европейската комисия отпусна безвъзмездни средства на 20 държави членки на обща стойност 95 милиона евро за закупуване на диагностични тестове за COVID-19, за да се улесни предоставянето на цифровия COVID сертификат на ЕС. Това върви ръка за ръка с продължаващото ваксиниране срещу COVID-19 и е част от ангажимента на Комисията да подкрепи достъпа до бързи и точни тестове на достъпни цени за гражданите, които все още не са напълно ваксинирани, и по-конкретно за тези, които не могат да бъдат ваксинирани по медицински причини.

Безвъзмездните средства, финансирани чрез Инструмента за спешна подкрепа, ще позволят на държавите членки да провеждат тестове. Тази подкрепа, предоставяна чрез националните органи, ще отговори на различните нужди в различните държави членки.

Инструментът за спешна подкрепа осигурява основана на потребностите координирана реакция при извънредни ситуации, за да помогне на държавите членки да се справят с нуждите, свързани с непосредствената остра фаза на пандемията от COVID-19, както и с излизането, възстановяването и предотвратяването на всяка повторна поява.