🚅 ЖП транспортът е екологичен
🚂 Безопасен
🚉 ЕС има една от най-гъстите железопътни мрежи в света — над 200 000 км
През 2021 г. ще се организира поредица от прояви, кампании и инициативи, които да насърчат железопътния транспорт като устойчив, иновативен и безопасен вид транспорт. Целта е да се подчертават ползите му за хората, икономиката и климата и акцентът ще се постави върху оставащите предизвикателства по пътя към създаването на истинско единно европейско железопътно пространство без граници.

Железопътният транспорт — устойчива и безопасна връзка

Като един от най-устойчивите и най-безопасни видове транспорт железопътният транспорт ще играе важна роля в бъдещата европейска система за мобилност. Железопътният транспорт е не само екологосъобразен и енергийноефективен, но също така е единственият вид транспорт, при който почти непрекъснато се намаляват емисиите на CO2 от 1990 г. насам, като едновременно с това се увеличават превозените обеми.

Железопътният транспорт свързва хора, региони и предприятия в целия ЕС. Освен това той е доказателство за европейския инженерен опит и е част от европейското наследство и култура.

Защо 2021?

Европейската година на железопътния транспорт през 2021 г. ще спомогне за ускоряване на модернизирането на железниците, което е необходимо, за да привличат повече ползватели в сравнение с по-малко устойчивите видове транспорт.

2021 г. ще бъде първата пълна година, през която правилата, договорени в рамките на четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, ще се прилагат в целия ЕС. Освен това през 2021 г. се отбелязват няколко важни годишнини за железопътния транспорт: 20-ата годишнина от първия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, 175-ата годишнина от първата железопътна връзка между две столици в ЕС (Париж—Брюксел), както и 40-та годишнина на високоскоростните влакове във Франция (TGV) и 30-та годишнина на интерсити експрес на немските железници (ICE).

Международният фестивал на изкуствата „ЕВРОПАЛИЯ“ (EUROPALIA) вече избра железниците като тема за 2021 г. и ще допринесе активно за широкия спектър от дейности в рамките на Европейската година на железопътния транспорт.

Контекст

В съобщението си от 11 декември 2019 г. Европейската комисия представи Европейски зелен пакт за ЕС и неговите граждани, като целта е до 2050 г. да се постигне неутралност по отношение на климата. Тъй като транспортът представлява една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС, секторът ще играе решаваща роля в това отношение и се набеляза целта за намаляване на емисиите му с 90 % до 2050 г.

Като част от Европейския зелен пакт Комисията понастоящем работи върху стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, която ще бъде насочена към емисиите от всички видове транспорт. Като въпрос от първостепенно значение значителна част от вътрешния автомобилен превоз на стоки (75 %) следва да се пренасочи към железопътните и вътрешните водни пътища.

За повече информация

Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.).

Информационен документ: 2021 г. — Европейска година на железопътния транспорт

Европейски зелен пакт

Европейски години