Подкрепа от 822 милиона евро за изследователи и организации по програмата действия „Мария Склодовска-Кюри“

By |2021-06-30T11:27:15+03:00юни 23, 2021|Categories: Uncategorized|

Комисията обяви нови покани за подкрепа на обучението, уменията и професионалното [...]