Digital-Agenda

Събитието ще се провежда на 19 и 20 юни в Дъблин.
Тази година Асамблеята е организирана съвместно с Ирландското председателство на Съвета на ЕС и ще се състои от седем тематични работни срещи и едно пленарно събитие.
Това ще бъде дадена възможност да се направи преглед на темите за цифровите технологии в Европа, оценка на напредъка и предизвикателствата при прилагането на обновената сратегия и да се потърсят начини за подобряване на доставка в рамките на новата актуализация на цифровите технологии за Европа.
Целта на форума е да има новаторски, творчески и интерактивни ссрещи, които покажат примери от целия ЕС и да срещне визиите на политиците, икономистите, изследователските организации, неправителствените организации, малките и среднтеи предприятия, регулатортеи, представителите на държавите-членки. Сремежа на организаторите е да създадат благоприятна среда за работа в мрежа на делегатите, а за тези които не могат да участват на място са превидени онлайн дискусии.