Специална влакова композиция – експресът „Връзка с Европа“ се отправи на пътешествие от гарата в Лисабон на 2 септември като част от проявите по повод на Европейската година на железопътния транспорт (2021 г.). По време на петседмичното си пътешествие той ще спре на гарите в над европейски 100 града. В България експресът ще пристигне от граничния пункт Кулата-Промахон на Централна гара София късно вечерта на 15-и септември и ще отпътува на другия ден следобяд през Искърското дефиле и по маршрута Мездра-Горна Оряховица до Русе – на 16 септември около 19:30 часа, откъдето на 17-и септември ще продължи пътуването си към Гюргево и Букурещ. С начална гара в Лисабон, крайна дестинация в Париж и междинна спирка в Любляна, влакът символично свързва и португалското, словенското и френското председателство на Съвета на ЕС.

По маршрута на гарите на влака се планират различни прояви. Любителите на железопътния транспорт могат да следят дебатите, които се провеждат по време на пътуването от участниците в него, и обсъжданията на политиката на ЕС в областта на инфраструктурата и ролята на трансевропейската транспортна мрежа (TENT), които ще бъдат предавани на живо на уебсайта на инициативата от Лисабон, Букурещ, Берлин и Бетембург. Експресът „Връзка с Европа“ е продукт на забележителното сътрудничество между Европейската комисия и Общността на европейските железници и инфраструктурни дружества (CER), европейските оператори на железопътен транспорт, ангажираните с управлението на инфраструктура лица и редица други партньори на равнище на ЕС и на местно равнище.