Как да направим Европа по-демократична?
Как да гарантираме честни избори?
Как да укрепим свободата и плурализма на медиите в ЕС?
Тези теми са в дневния ред на ЕК.
❗ Участвайте в обществената консултация до 15 септември