window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-40516277-1');

Помощта за развитие е инструмент, който помага за подобряването на живота на милиони хора в около 150 страни по света. Само през 2013 г. ЕС и страните-членки са предоставили 56,5 млрд. евро, за да подкрепят борбата с бедността и да осигурят възможности за достойно съществуване на хората в тези страни. През 2015 г. Европа отбелязва годината на политиката за развитие, за да привлече внимание към усилията в тази насока.

Цели

Европейската година за развитие си поставя за цел да информира за подкрепата на ЕС към по-бедните страни в света и да създаде у гражданите на Европа и на развиващите се страни усещане за споделена отговорност и солидарност. Тя иска да покаже също така, че сътрудничеството носи ползи не само за бенефициентите на европейската помощ, но и за гражданите на ЕС.

Събития

Официалното откриване на Европейската година за развитие ще бъде отбелязано в Рига на 9 януари. На предишния ден в латвийската столица е предвидена церемония с участието на представители на неправителствени организации.

Събитията през всеки месец от годината ще са съсредоточени около обща тема – през януари това ще бъде „Ролята на ЕС по света“, през февруари “Образование”, през март “Жени и момичета”, през април “Здраве”, през май “Мир и сигурност”, през юни “Устойчив екологосъобразен растеж, достойна работа и предприятия”, през юли “Деца и младежи”, през август “Хуманитарна помощ”, през септември “Демография и миграция”, през октомври “Продоволствена сигурност”, през ноември “Устойчиво развитие и климат”, а през декември – „Правата на човека“.

Световното изложение в Милано под надслов „Да изхраним планетата – енергия за живот“ започва през май.

Европейските дни на развитието ще се проведат в Брюксел на 3-4 юни като форум на високо равнище за политиката за развитие и международното сътрудничество. Участниците ще обсъдят как страните-членки и гражданите могат да допринесат за премахването на бедността и за защитата на правата на човека по целия свят.

Официалното закриване ще се проведе в Люксембург на 8 декември.

Тема на месеца – юни: Устойчив екологосъобразен растеж, достойна работа и предприятия

By |2015-06-03T10:38:42+02:00юни 5, 2015|Categories: #EYD2015, Актуално, Европейски новини, Новини, Препоръчано|

Екологосъобразната икономика е от особено значение за развиващите се страни, тъй [...]

Go to Top