План за възстановяване за Европа

money support

  • Next Generation EU— нов инструмент за възстановяване за периода 2021—2024 г. в размер на 750 милиарда евро, с който бюджетът на ЕС ще се увеличи с ново финансиране, набрано на финансовите пазари
  • Euro coins
    Подсилен дългосрочен бюджет на ЕСза периода 2021—2027 г. (1100 милиарда евро)